Todellinen syy, miksi Conversessasi on reikiä (2023)

Marie Clairen uutiskirje

Julkkisuutisia, kauneutta, muotineuvoja ja kiehtovia ominaisuuksia suoraan postilaatikkoosi!

(Video) J. Krishnamurti – Brockwood Park 1980 – 10. keskustelu David Bohmin kanssa - Kosminen järjestys

Kiitos, että rekisteröidyit Marie Claireen. Saat pian vahvistussähköpostin.

Oli ongelma. Päivitä sivu ja yritä uudelleen.

Ne eivät ole vain ulkonäön vuoksi...

(Video) J. Krishnamurti - San Diego 1972 - Ensimmäinen keskustelu Eugene Schallertin kanssa

Jokaisella on ollut pariKeskustelejossain vaiheessa elämäänsä kevyet kangasnauhat ovat opiskeluvuosien kulkurituaali ja toimivat lohduttavana kumppanina astuessasi epämukavaan ja järjettömän ylihinnoiteltuun aikuisten maailmaan.naisten valmentajat.

Oletko koskaan miettinyt miksi näinä vuosina rakkauden ja uskollisuuden All Stars -tähtiä kohtaanKeskusteleonko reiät rakennettu sivuille?

Emme kumpikaan – mutta käy ilmi, että Conversen korkeammat voimat ovat miettineet kaiken, ei vain yksi toiminto reikiä varten, vaan kaksi.

(Video) J. Krishnamurti - Ojai, USA, 1985 - Neljäs puhe - Jatkuvuuden päättyminen

Todellinen syy, miksi Conversessasi on reikiä (1)

(Video) J. Krishnamurti - Brockwood Park 1976 - 1. keskustelu - Kuinka tarkkailet pelkojasi?

(Kuvan luotto: SIPA/REX/Shutterstock)

Niiden ensimmäinen tarkoitus, vaikkakin jokseenkin ennustettavissa, on tarjota jaloillesi ilmanvaihto. Alun perin koripalloa varten tehdyt reiät päästävät ilmaa kenkään - aivan kuten hengittävä materiaali, josta kuntosalitrenaatit on valmistettu - ja auttavat estämään jalkojasi hikoilusta.

Reikien toinen käyttötapa on paljon luovempi, ja se on suunniteltu antamaan sinulle mielikuvitusta nauhoitustekniikoiden kanssa. Osoittautuu, että olemme nauhoittaneet ne väärin koko tämän ajan - meidän pitäisi siksakkia niitä koko jalkojen leveydeltä. Joka tiesi?

(Video) Sjogren's: The Second Most Common Cause of Dysautonomia

Saatavilla on jopa YouTube-opetusohjelmia, joissa voit keskustella ainutlaatuisista ja mielenkiintoisista Converse-nauhoitusideoista – varoitan, että ne ovat kuitenkin melko monimutkaisia, ja huolimatta siitä, että annamme sen, olemme silti hieman hämmentyneitä.

Videos

1. VIIKON UTILAISET UUTISET - 60 | Salaperäinen | Universumi | UFOt | Paranormaalia
(Cristina Gomez)
2. MONTAUK-PROJEKTI (Faktaa vai Fiktiota?) Mysteerit, joilla on Historiaa
(Cristina Gomez)
3. David Godman - toinen buddha kaasupumpun haastattelussa
(BuddhaAtTheGasPump)
4. WCWAM Episode #Spa11 Guy ja Trey keskustelivat, kuoliko Elvis Presley todella? Salaliittoteorio...
(Wishing Cotton was a Monkey Spa Guy & Trey Podcast)
5. The Wonderful Wizard of OZ by L. Frank Baum [#Learn #English Through Listening] #Subtitle Available
(GetFluentWithMe)
6. Carl Perkins ja Beatles kertoivat Stan Perkins, osa # 2 The Spa Guy
(Spa Guy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 24/06/2023

Views: 5892

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.