ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (2023)

ScoreCloud Studio

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (1)

Älykkäin nuotinkirjoitusohjelmisto

ScoreCloud muuttaa kappaleesi nuotteiksi. Niin yksinkertaista!

Pisteet MIDI:stä tai Audiosta. Järjestä ja muokkaa pisteitäsi. Tulosta, vie ja jaa. Musiikin nuottien tekeminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Lue lisää ScoreCloud Studiosta

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (2)

ScoreCloud-lauluntekijä

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (3)

UUSI! – Laula ja soita suoraan Lead Sheetille

Laula ja soita yhteen mikrofoniin saadaksesi lyijylevyn sanoituksineen ja sointuineen!

Nauhoita laulusi ja soittosi. OurAI luo alead sheet, jossa on melodiamerkintöjä, sanoituksia ja sointujen symboleja.

Lue lisää ScoreCloud Songwriterista

"Kuten Google-kääntäjä musiikille"

Nuotinkirjoitusohjelmisto, joka on ihanteellinen muusikoille, opiskelijoille, opettajille, kuorolle ja bändeille sekä säveltäjille ja sovittajille.

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (5)

ScoreCloud-lauluntekijä

ScoreCloud Songwriter ottaa äänitteitä äänistä ja instrumenteista ja muuntaa ne Lead Sheetsiksi, jossa on melodiaa, sanoituksia ja sointuja.

Alunperin tehty laulajille ja lauluntekijöille, mutta olemme nähneet sen käyttäneen kitaristeja saadakseen sointuja mp3-tiedostoista, opettajien tekevän levyjä luokkaa varten, laulajien luomassa pianolevyjä koesoittoihin ja paljon muuta.

ScoreCloud Songwriterilla on 10 päivän ilmainen kokeilu.

Lataa PC:lle ja MacilleEsimerkkejä ja opetusohjelmia

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (6)

ScoreCloud Studio

ScoreCloud Studiossa kirjoitat ja sovitat musiikkia soittamalla nuottikirjoitukseen käyttämällä ääntä tai MIDIä. Voit kopioida tallenteita tai kirjoittaa manuaalisesti luodaksesi sovituksia bändeille, kuorolle ja yhtyeille.

Ohjelma on erittäin tehokas ja siinä on monia muokkausvaihtoehtoja, joiden avulla voit löytää suosikkitapasi saavuttaa haluamasi tulos.

ScoreCloud Studiota voidaan käyttää ilmaiseksi jopa 10 tallennettuun kappaleeseen. Lisää kappaleita ja jotkin lisäominaisuudet vaativat päivityksen.

Lataa PC:lle ja MacilleEsimerkkejä ja opetusohjelmia

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (7)

ScoreCloud Express

ScoreCloud Express -sovelluksella iPhonelle ja iPadille voit noutaa ideasi missä tahansa laulamalla, viheltämällä tai huminaamalla melodiaa tai peruslinjaa sovellukseen, niin saat nuottimerkinnän.

Kappaleet synkronoidaan tietysti ScoreCloud-tilillesi, jotta voit laajentaa ideoitasi myöhemmin ScoreCloud Studiossa.

ScoreCloud Expressillä on ennakkomaksu, ja sitä voidaan sitten käyttää jopa 10 tallennettuun kappaleeseen.

Asenna iPhonelleAsenna iPadille

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (8)
ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (9)
ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (10)
ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (11)

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (12)


VAPAA

Luo nuotteja ilmaiseksi

Nuotit soittamisesta.
Synkronoi kaikkien laitteiden välillä.
Intuitiivinen muokkaus.

PLUS

4,99 dollaria / kk

Vakava musiikkisi

Ei tulostettavaa vesileimaa.
Rajattomasti kappaleita.
Lisää tuontia ja vientiä.

PRO

19,99 dollaria / kk

Ammattilaisille

Paikallinen säästäminen.
Erä-MIDI-analyysi.
Kaikki tuonti- ja vientimuodot.

ScoreCloud Studio

 • Windows & Mac
 • Ääni- ja MIDI-transkriptio
 • Tehokas editointi
 • Useita tulostusmuotoja
 • Synkronoi laitteiden välillä

Lue lisää

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (13)

ScoreCloud Express

 • iPhone ja iPad
 • Äänen transkriptio
 • Perus editointi
 • Synkronoi laitteiden välillä
 • Missä vain milloin vain

Lue lisää

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (14)

ScoreCloud-lauluntekijä

 • Windows & Mac
 • Laulu+instrumenttitranskriptio
 • Synkronoitu ääni ja MIDI
 • Tehokas editointi
 • Tulosta ja jaa

Lue lisää

ScoreCloud - Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto - musiikin säveltäminen ja kirjoittaminen (15)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 13/09/2023

Views: 5992

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.