Musescore -tuotteen kuvaus (2023)

Avainsanat

Musiikki, merkintä, ohjelmistot, ilmainen, avoimen lähdekoodin sävellys, säveltäminen, järjestäminen, tekeminen, nuotin musiikki, lyijyarkki, annostelu, partituuri, täysi partituuri, scoldwriter, Sibelius, finaali, capella, midi, musicxml, painatus, toisto

45 char -kuvaus

Luo, soita ja tulosta nuotit ilmaiseksi

(Video) Muumimusiikkia yuugure

80 char -kuvaus

Luo, soita takaisin ja tulosta nuotit ilmaisella avoimen lähdekoodin merkintäohjelmistolla

250 char -kuvaus

Luo, soita takaisin ja tulosta nuotit ilmaiseksi.Musescore on alustojen välinen, monikielinen, avoimen lähdekoodin musiikin merkintäohjelmisto.Siinä on helppokäyttöinen WYSIWYG -editori, jossa on äänipisteiden toisto tuloksille, jotka näyttävät ja kuulostavat kauniilta.

(Video) The Verkkars - EZ4ENCE (kannatusvideo)

450 char -kuvaus

Luo, soita takaisin ja tulosta nuotit ilmaiseksi.Musescore on alustojen välinen, monikielinen, avoimen lähdekoodin musiikin merkintäohjelmisto.Siinä on helppokäyttöinen WYSIWYG -editori, jossa on äänipisteiden toisto tuloksille, jotka näyttävät ja kuulostavat kauniilta.Se tukee rajoittamattomia staneja, joissa on enintään neljä ääntä, dynamiikka, nivelten, sanoitukset, soinnut, lyijymerkintä, MIDI: n ja MusicXML: n tuonti/vienti, vienti PDF: ään ja WAV: hen sekä online -pisteet.

2000 char -kuvaus

Luo, soita takaisin ja tulosta nuotit ilmaiseksi.Musescore on avoimen lähdekoodin musiikin merkintäohjelmisto, joka toimii Windows, MacOS ja Linux, ja on saatavana yli neljäskymmeneen eri kielellä.Siinä on helppokäyttöinen WYSIWYG -editori, jossa on äänipisteiden toisto tuloksille, jotka näyttävät ja kuulostavat kauniilta, kilpaileviin kaupallisiin tarjouksiin, kuten finaali ja Sibelius.

(Video) Dependabot: How to Update Your Project's Dependencies Automatically

Musescoren tukemia ominaisuuksia ovat:

Rajoittamaton pistemääräpituus
Rajoittamaton määrä staveja järjestelmää kohti
Jopa neljä riippumatonta ääntä henkilöstöä kohti
Pisteiden luomisen velho ja mallit
Automaattinen osanpoisto ja siirtyminen
Toistaa, mukaan lukien segnos, koodat ja mittaa toistoja
Dynamiikka, artikulaatio ja muut ilmaisumerkinnät, joissa on toistotuki useimmille
Mukautetut tekstimerkinnät
Lyrics
Sointumbolit
Jazz -merkinnät, mukaan lukien lyijylevyt, viivamerkinnät ja "käsin kirjoitettu" fontti tekstille
Swing and Shaffle toisto
Sekoitin instrumenttitasoille ja vaikutuksille
Lyömäsoittimet
Varhaisen musiikin merkintä
Risti-standit-säteily
Grafiikan tuonti
Mukautettu avain allekirjoitukset
Lisäaikataulut
Käyttäjän määrittelemät pisteet tyylit

(Video) How to make vocal music GROOVE | The toolbox for rhythmic a cappella, part 1

Useimmat Musescoren elementit on asetettu automaattisesti, mutta ne voidaan myös sijoittaa manuaalisesti.Musescoren ominaisuuksia voidaan laajentaa laajennusten kautta, ja Musescore.org: n kasvava arkisto sisältää monia käyttäjien lähettämiä laajennuksia.

Musescore sisältää joukon ääniä, jotka tuottavat yleisiä instrumentteja (kuten yleinen MIDI) ottamatta paljon levytilaa tai muistia, mutta voit myös korvata mitä tahansa äänikulmiota, jota haluat mieluummin laajemmalle äänille tai enemmän realismia.

(Video) Neljän iskun mittainen tahti

Musescore voi tuoda ja viedä MIDI- ja MusicXML -tiedostoja, ja se voi myös tuoda Capellasta ja useista muista ohjelmista.Musescore voi viedä PDF-, PNG- ja muihin graafisiin muotoihin, WAV: hen ja muihin äänimuotoihin tai LilyPondiin vaihtoehtoisen asettelu- ja tulostusvaihtoehtoon.

Musescore voi ladata pisteet suoraan pisteet jakamissivustolle Musescore.com.Ohjelmatukea tarjotaan osoitteessa Musescore.org.

(Video) Shaika Balalaika Шайка Балалайка: "Tummasilmäinen kasakkatyttö - Черноглазая казачка" LIVE

Videos

1. Shaika Balalaika Шайка Балалайка: "Tummasilmäinen kasakkatyttö - Черноглазая казачка" LIVE
(Shaika Balalaika Шайка Балалайка)
2. AcaCartelli - Brothers In Arms / Club For Five, Fork, Rajaton
(ClubForFive)
3. The Complete Guide to Google Forms - Online Survey and Data Collection Tool!
(Билял Хасенов – Excel, VBA & More)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 30/09/2023

Views: 5928

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.