MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (2023)

MuseScore on maailman suosituin nuotinkirjoitusohjelma, ja mikä parasta, se on täysin ilmainen!MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (1)

MuseScore on pohjimmiltaan kuten muutkin tunnetut nuotinkirjoitusohjelmat, kuten Finale ja Sibelius, mutta toisin kuin nämä, se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Tämä tarkoittaa, että MuseScore on ilmainen PC- ja Mac-tietokoneellasi, vaan lähdekoodi on myös vapaasti saatavilla, ja kuka tahansa voi ladata, muokata ja jakaa sen uudelleen vapaasti.

Yksi tehokkaimmista asioista, joita voit tehdä MuseScorella, on pisteiden syöttäminenPlayScore 2, musiikin skannaussovellus iOS:lle tai Androidille. Tämä tarkoittaa, että jos olet tulostanut musiikkia tai olet löytänyt PDF-pisteiden verkosta, voit skannata sen PlayScore 2:lla ja lähettää sitten tulokset MuseScoreen. Pohjimmiltaan voit siirtyä paperimusiikista tai PDF-tiedostosta muokattavaan partituuriin sekunneissa.

MuseScore tarjoaa myös pääsyn hämmästyttävään online-pistekirjastoon (musescore.com).

MuseScorella on intuitiivinen asettelu, joka on hienoa, jos nuotinnusohjelmisto on sinulle uusi. Näkyvät sivupalkit ja kaikki tavalliset musiikin ja nuotin syöttösymbolit näytöllä on yllättävän helppo poimia. Muistiinpanojen syöttäminen hiirellä voi kuitenkin olla aikaa vievää. Joten, kuten muidenkin tarkastelemiemme partituurien muokkausohjelmistojen kanssa, voit kirjoittaa nuotteja liittämällä MIDI-näppäimistön tai käyttämällä MuseScoren näyttönäppäimistöä.

MuseScore paranee jatkuvasti ja uusimmassa julkaisussa (3.6.1) on suuria parannuksia muokkaukseen ja muotoiluun. Jos olet käyttänyt MuseScorea aiemmin, kaiverrukseen, välityksiin ja automaatioon on nyt tehty merkittäviä parannuksia. Valittavana on myös uskomaton valikoima soittimia partituureihin, altokitaroista ksylofoneihin!

MuseScore – avoimen lähdekoodin musiikin notaatioohjelmisto

Toinen hieno asia MuseScoressa on, että se on avoin lähdekoodi, mikä tarkoittaa, että voit välittömästi jakaa tuloksesi yli 2 miljoonan käyttäjän yhteisön kanssa. Kun olet säveltänyt tai orkestroinut musiikkisi, voit ladata sen osoitteeseen musescore.com, arkistoon, jossa on satoja tuhansia ilmaisia ​​partituureja Broadway-musikaaleista klassiseen kamarimusiikkiin. Ne ovat katseltavissa ja ladattavissa eri muodoissa (esim. PDF, MusicXML, MIDI, MP3).

Musescore iOS:lle ja Androidille

Musescore.com-sivustolla on myös ilmainen iOS- ja Android-sovellus, mutta siihen ei voi nuottia musiikkia, koska se on suunniteltu pääasiassa partituurien katseluun ja toistoon. Käyttäjät voivat kuitenkin avata valinnaisia ​​maksullisia musescore.com-tilauksia sekä ilmaisia ​​kokeilujaksoja. Näiden tilausten etuja ovat: mainokseton selaus, lisäsekoitustyökalut, edistyneet jakamisasetukset ja katsojien analytiikan käyttö.

MuseScoreGuides ja opetusohjelmat

Jos jäät hieman irti, siellä on kattavafoorumijakäsikirjakaikki käyttäjät voivat osallistua, joten löydät varmasti käteviä vinkkejä. Lisäksi voit ilmoittautua mukaan"Mastering MuseScore."Tämä on MuseScore-kehittäjän luoma online-videokurssi, joka opastaa sinut ohjelman perusasioiden läpi.

Lataa PlayScore 2

MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (2)

MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (3)

Sovellus, joka katselee nuotteja.

Kaikki yllä olevat ominaisuudet huomioon ottaen ei ole yllättävää nähdä, miksi MuseScore on ansainnut paikkansa nykypäivän nuotinnusohjelmistomarkkinoilla. Se on helppokäyttöinen, mutta tehokas resurssi, joka vastaa online-musiikin pisteytyksen ja jakelun kasvaviin vaatimuksiin. Jos sinulla on tiukka budjetti ja haluat luoda, jakaa ja ladata tuloksia ilmaiseksi, MuseScore tekee työn.

Lataa PlayScore 2

MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (4)

MuseScore nuotinkirjoitusohjelmiston tarkistus (5)

Sovellus, joka katselee nuotteja.

FAQs

What are the disadvantages of MuseScore? ›

Known limitations of MuseScore 3. x
  • Local time signatures.
  • Regroup Rhythms.
  • Tablature staff linked with standard staff.
  • Mixer.
  • Header & footer.

Is MuseScore legit? ›

Overall Review

Musescore is a valuable resource for musicians of all levels. It provides free open-source music notation software that allows you to quickly and easily create sheet music for a range of instruments and arrangements. It has a wide selection of useful features and a mostly straightforward user interface.

How does MuseScore make money? ›

The MuseScore company uses income from their commercial sheet music sharing service to support the development of the free notation software.

How much does MuseScore cost? ›

Using MuseScore.org notation software will always be free of charge and without any limits—that's a promise. The musescore.com website and MuseScore mobile app can also be used for free but with limited functionality.

Is MuseScore sheet music legal? ›

You may transcribe other people's copyrighted music using Musescore, but you do not necessarily own the copyright for the resulting Sheet music. You may still upload it to Musescore.com, but please use appropriate privacy settings so that you are not sharing this music any more widely than the law allows.

Is MuseScore used professionally? ›

MuseScore describes itself as a non-professional music notation software.

Is it legal to sell sheet music? ›

Is it legal to sell sheet music online? That ultimately depends on two things: whether you're selling sheet music composed solely by you, or transcribed sheet music. In the latter case, you will need to get written permission or a valid license agreement from the publishing rights holders or composers.

Who is MuseScore owned by? ›

MuseScore was acquired by Muse Group on Apr 26, 2021 .

What is better than MuseScore? ›

Musink is a music composition application that will change the way you write music. Musink Lite is free to download. Musink Pro is a fully featured version of Musink that lets you do more with your MIDI keyboard, write faster, and provides ultimate control over your published scores.

How do I download MuseScore music without paying? ›

On musescore.com -- original and public domain (PD) scores are available for download free of charge - but you have to be logged in - you can use a free account (no subscription or trial). On musescore.com -- music protected by copyright is downloadable by obtaining a paid Pro subscription.

What is MuseScore good for? ›

MuseScore is the world's leading free and open-source software for writing music, with a user-friendly interface and immensely powerful features. It is free to install on Windows, Mac, and Linux. MuseScore is the software used to create the scores found on musescore.com.

Can I write my own music on MuseScore? ›

But the good news is that you can, too! Thanks to a free program called MuseScore, you can compose, arrange and even listen to your very own masterworks, provided you have a basic knowledge of musical notation and theory.

Is MuseScore a one time purchase? ›

You can enjoy the PRO features of the scores you want by making a one-time payment through the MuseScore mobile app or by purchasing credit packs on the MuseScore.com website. The best part is that you only pay for scores you want and there are no long-term commitments.

Are MuseScore courses free? ›

MuseScore is the best FREE music notation software available. This course is for anyone that wants to write professional sheet music, lead sheets or chord sheets with MuseScore.

How long is MuseScore Pro free trial? ›

As a courtesy to you we will convert your Account to a free account at the end of the 30-day period. You can't actually cancel your subscription online; you can only cancel the auto-renewal.

What are the disadvantages of learning a musical instrument? ›

Disadvantages of learning an instrument
  • Learning an instrument can be expensive once the cost of lessons, an instrument and extras such as music, strings, reeds etc. are added in. ...
  • Time: there is no doubt that practice makes perfect, and students of any instrument will need to spend adequate time practicing.

What are the disadvantages of structured note taking? ›

Organized if done correctly, shows relationships, reduces editing, easy to review by turning main points into questions. Disadvantages: Takes more thought in class or rewriting later, cannot be used if the lecture is fast, must have time to organize.

Is MuseScore good for making music? ›

MuseScore is the world's most popular music notation programme, and what's more it is completely free! MuseScore is essentially like the other well known notation programs like Finale and Sibelius, but unlike these it is open source software.

What is the difference between MuseScore and MuseScore pro? ›

Other Musescore Plans

The free version is called Musescore BASIC, and it doesn't cost anything. You can pay about $40 a year for Musescore PRO. That gets you most of the PRO+ benefits except access to original scores for pop and movie songs. If you want to learn a new instrument, you can get Musescore LEARN.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 27/08/2023

Views: 5978

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.