Kohtuullinen käyttö (FAQ) | Yhdysvaltain tekijänoikeusvirasto (2023)

Voinko käyttää jonkun muun töitä? Voiko joku muu käyttää minun?

Miten saan luvan käyttää jonkun toisen työtä?

Voit pyytää sitä. Jos tiedät tekijänoikeuden omistajan, voit ottaa suoraan yhteyttä omistajaan. Jos et ole varma omistajuudesta tai sinulla on muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä, voit pyytää tekijänoikeusvirastoa suorittamaan haun arkistoistaan ​​tai voit etsiä itse. Katso lisätietoja seuraavasta kysymyksestä.

Kuinka saan selville, kuka omistaa tekijänoikeudet?

Voimme toimittaa sinulle rekisterissämme olevat tiedot. Ennen vuotta 1978 tehtyjen rekisteröintien, uusien ja tallennettujen omistusoikeuden siirtojen haku edellyttää manuaalista hakua tiedostoistamme. Pyynnöstä henkilökuntamme etsii tietueistamme, ksCircular 4 Tekijänoikeusviraston maksut. Maksua ei peritä, jos teet haun henkilökohtaisesti tekijänoikeusvirastossa. Vuodesta 1978 tähän päivään mennessä tehdyt tekijänoikeusrekisteröinnit ja tallennetut asiakirjat ovat haettavissa verkossa. Katso lisätietojaPyöreäkirje 22,Teoksen tekijänoikeustilan tutkiminen, jaPyöreäkirje 23,Tekijänoikeuskorttiluettelo ja verkkotiedosto. TutustuVirtuaalikorttiluetteloKonseptin todiste myös.

Miten saan kopiot jonkun toisen työstä ja/tai rekisteröintitodistuksesta?

Tekijänoikeusvirasto ei hyväksy pyyntöä saada kopio jonkun muun suojatusta teoksesta ilman tekijänoikeuden omistajan tai tämän nimeämän edustajan kirjallista lupaa, ellei teos ole riitautettu. Jälkimmäisessä tapauksessa vaaditaan oikeudenkäyntiilmoitus. Rekisteröintitodistuksen kaikista rekisteröidyistä töistä voi saada katsoCircular 4 Tekijänoikeusviraston maksut, tästä ja muista tietueista ja palveluista.Pyöreäkirje 6,Pääsy tekijänoikeustietoihin ja niiden kopiot sekä talletus, tarjoaa lisätietoja.

Kuinka paljon jonkun toisen työtä voin käyttää ilman lupaa?

Allareilu käyttöYhdysvaltain tekijänoikeuslain opin mukaan on sallittua käyttää rajoitettuja osia teoksesta, mukaan lukien lainaukset, sellaisiin tarkoituksiin kuin kommentointiin, kritiikkiin, uutisraportointiin ja tieteellisiin raportteihin. Ei ole olemassa laillisia sääntöjä, jotka sallisivat tietyn määrän sanoja, tietyn määrän nuotteja tai prosenttiosuuden käyttöä teoksesta. Se, katsotaanko tietty käyttö kohtuulliseksi käytöksi, riippuu kaikista olosuhteista. Katso,Reilun käytön indeksi, jaPyöreäkirje 21,Opettajien ja kirjastonhoitajien tekijänoikeuksilla suojattujen teosten jäljennökset.

Kuinka paljon minun on vaihdettava, jotta voin vaatia tekijänoikeuksia jonkun toisen työhön?

Vain teoksen tekijänoikeuden haltijalla on oikeus valmistella tai valtuuttaa joku muu luomaan uusi versio teoksesta. Näin ollen et voi vaatia tekijänoikeuksia toisen teokseen riippumatta siitä, kuinka paljon muutat sitä, ellei sinulla ole omistajan suostumusta. KatsoPyöreäkirje 14,Tekijänoikeusrekisteröinti johdannaisteoksille ja kokoomateoksille.

Joku loukkasi tekijänoikeuksiani. Mitä voin tehdä?

Osapuoli voi pyrkiä suojaamaan tekijänoikeuksiaan luvattomalta käytöltä nostamalla siviilikanteen liittovaltion piirioikeuteen. Jos uskot, että tekijänoikeuksiasi on rikottu, ota yhteyttä asianajajaan. Jos kyseessä on tahallinen loukkaus voiton tavoittelemiseksi, Yhdysvaltain asianajaja voi aloittaa rikostutkinnan.

Voidaanko minut haastaa oikeuteen jonkun muun työn käyttämisestä? Entä lainaukset tai näytteet?

Jos käytät tekijänoikeudella suojattua teosta ilman lupaa, omistajalla voi olla oikeus nostaa rikkomuskanteen sinua vastaan. On olemassa olosuhteitareilu käyttöoppi, jossa lainausta tai näytettä voidaan käyttää ilman lupaa. Epäselvissä tapauksissa tekijänoikeusvirasto suosittelee kuitenkin luvan hankkimista.

Onko sinulla luettelo julkisista kappaleista tai elokuvista?

Ei, emme laadi emmekä ylläpidä tällaista luetteloa. Haku tietueistamme voi kuitenkin paljastaa, eikö tietty teos ole enää tekijänoikeussuojan alainen. Teemme haun tietueistamme teoksen nimen, tekijän nimen tai kantajan nimen perusteella. Pyynnöstä henkilökuntamme etsii tietueistamme katsoCircular 4 Tekijänoikeusviraston maksut, tästä ja muista tietueista ja palveluista. Voit myös etsiä tietueita henkilökohtaisesti ilman maksua.

Näin Library of Congress -verkkosivustolla kuvan, jota haluaisin käyttää. Onko minun hankittava lupa?

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta Kongressin kirjasto ei omista tekijänoikeuksia kokoelmiinsa oleviin aineistoihin, eikä se myönnä tai kiellä lupaa käyttää verkkosivuilleen asennettua sisältöä. Vastuu kirjaston kokoelmiin kuuluvan esineen riippumattoman oikeudellisen arvioinnin tekemisestä ja tarvittavien lupien hankkimisesta on henkilöillä, jotka haluavat käyttää aineistoa. Kirjasto pyrkii mahdollisimman suuressa määrin antamaan kokoelmistaan ​​tiedossa olevia oikeuksia koskevia tietoja. Tällaiset tiedot löytyvät kunkin "Tekijänoikeus ja muut rajoitukset" -lausekkeistaAmerikkalainen muistionline-kokoelman kotisivu. Jos kuva ei kuulu American Memory -kokoelmiin, ota yhteyttä kirjaston säilytysosastoon, jolle kuva on hyvitetty. Kussakin säilytysosastossa saatavilla olevat bibliografiset tietueet ja hakuapuvälineet sisältävät tietoja, jotka voivat auttaa arvioimaan tekijänoikeustilannetta. Hae luetteloistamme kirjaston kauttaOnline Katalogi. Pääset kirjaston lukusalien tietoihin osoitteestaTutkimuskeskukset.

Onko teosten lataaminen vertaisverkoista laillista ja jos ei, mikä rangaistus siitä seuraa?

Tekijänoikeudella suojattujen teosten lataaminen tai lataaminen ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa loukkaa tekijänoikeuden haltijan yksinomaisia ​​kopiointi- ja/tai jakeluoikeuksia. Jokainen, jonka todetaan loukkaavan tekijänoikeudella suojattua teosta, voi olla vastuussa lakisääteisistä vahingoista 30 000 dollariin asti jokaisesta loukatusta teoksesta, ja jos tekijänoikeuden omistaja osoittaa tahallisen loukkauksen, summa voidaan korottaa 150 000 dollariin jokaisesta loukatusta teoksesta. Lisäksi teoksen loukkaaja voi olla velvollinen maksamaan myös tekijänoikeuden omistajalle oikeuksiensa toteuttamisesta aiheutuneet asianajopalkkiot.

Se, asetetaanko tietty teos saataville tekijänoikeuden omistajan alaisuudessa, on tosiasia. Mutta koska mikä tahansa aineelliselle välineelle (mukaan lukien tietokonetiedosto) tallennetut alkuperäiset teokset on suojattu liittovaltion tekijänoikeuslailla luomisen yhteydessä, päinvastaisen selkeän tiedon puuttuessa useimpien teosten voidaan olettaa olevan liittovaltion tekijänoikeuslain suojaamia.

Koska tiedostot jaetaanpeer-to-peerverkot ovat ensisijaisesti tekijänoikeudella suojattuja teoksia, on olemassa riski, että materiaalia ladataan näistä verkoista. Näiden riskien välttämiseksi Internetissä on tällä hetkellä monia "valtuutettuja" palveluita, joiden avulla kuluttajat voivat ostaa tekijänoikeudella suojattuja teoksia verkosta, olipa kyse sitten musiikista, e-kirjoista tai elokuvista. Ostamalla teoksia valtuutettujen palveluiden kautta kuluttajat voivat välttää rikkomusvastuun riskit ja rajoittaa altistumistaan ​​muille mahdollisille riskeille, kuten viruksille, odottamattomalle materiaalille tai vakoiluohjelmille.

Lisätietoja tästä ongelmasta on osoitteessaTekijänoikeuksien rekisteri senaatin oikeuskomiteassa.

Voiko koulu näyttää elokuvaa ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa?

Jos elokuva on tarkoitettu viihdetarkoituksiin, sinun on hankittava lupa tai lisenssi sen esittämiseen.

Lupaa ei tarvita, jos näytät elokuvaa "kasvokkain opetustoiminnan" aikana voittoa tavoittelemattomassa oppilaitoksessa, luokkahuoneessa tai vastaavassa opetukselle omistetussa paikassa, jos näytettävän elokuvan kopio on laillinen kopio.17 U.S.C. § 110(1). Tämä vapautus kattaa opetustoimintaa, joka liittyy monenlaisiin aiheisiin, mutta se ei kata virkistys- tai viihdetarkoituksiin suoritettuja esityksiä, vaikka niillä olisi kulttuurista arvoa tai henkistä vetovoimaa.

Tätä tekijänoikeuslain säännöstä koskevat kysymykset tulee esittää koulun tai koulujärjestelmän lakimiehelle.

Paikallinen kopiointikauppani ei tee kopioita vanhoista perheen valokuvista. Mitä voin tehdä?

Valokopioliikkeet, valokuvausliikkeet ja muut valokuvakehitysliikkeet ovat usein haluttomia kopioimaan vanhoja valokuvia, koska he pelkäävät rikkovansa tekijänoikeuslakia ja joutuvansa oikeuteen. Nämä pelot eivät ole kohtuuttomia, koska kopiointiliikkeet on haastanut oikeuteen tekijänoikeudella suojattujen teosten kopioimisesta ja niiltä on vaadittu maksamaan huomattavia vahingonkorvauksia tekijänoikeuksilla suojattujen teosten loukkaamisesta. Liikkeen laatima politiikka on liiketoimintapäätös ja riskinarviointi, johon yritys on oikeutettu, sillä yritys voi joutua vastuuseen, jos teos kopioidaan, vaikka ei tiennytkään, että teoksen suoja on tekijänoikeus.

Valokuvien tapauksessa on joskus vaikea määrittää, kuka omistaa tekijänoikeudet, ja yksittäisissä kopioissa voi olla vain vähän tai ei ollenkaan tietoja omistajasta. Valokuvan ”kopion” – ”teoksen” konkreettisen ilmentymän – omistus eroaa itse ”teoksesta” – aineettomasta henkisestä omaisuudesta. "Teoksen" omistaja on yleensä valokuvaaja tai tietyissä tilanteissa valokuvaajan työnantaja. Vaikka henkilö palkkaa valokuvaajan ottamaan kuvia esimerkiksi häistä, valokuvaaja omistaa kuvien tekijänoikeudet, ellei kuvien tekijänoikeutta siirretä kirjallisesti ja tekijänoikeuden haltijan allekirjoituksella toiselle henkilölle. Valokuvan aiheella ei yleensä ole mitään tekemistä valokuvan tekijänoikeuden kanssa. Jos valokuvaaja ei ole enää elossa, valokuvaan liittyvät oikeudet määräytyvät valokuvaajan testamentin perusteella tai ne siirretään henkilökohtaiseksi omaisuudeksi sovellettavien perintölakien mukaan.

Saattaa olla tilanteita, joissa valokuvan jäljentäminen voi olla tekijänoikeuslain mukaista "reilua käyttöä". Tietoja kohtuullisesta käytöstä löytyy osoitteestaReilun käytön indeksi.Vaikka henkilö määrittelee käytön tekijänoikeuslain 107 pykälän perusteella ”kohtuulliseksi käytöksi”, kopioliikkeen tai muun kolmannen osapuolen ei tarvitse hyväksyä henkilön väitettä siitä, että käyttö ei loukkaa. Viime kädessä vain liittovaltion tuomioistuin voi määrittää, onko tietty käyttö itse asiassa oikeudenmukaista käyttöä lain mukaan.


FAQs

Mitä rajoituksia tekijänoikeuksilla on? ›

Tekijänoikeuden rajoituksia ovat siis muun muassa:

Teoksen kopioiminen yksityiseen käyttöön – tähän ei tarvita lupaa tekijältä, eikä tästä makseta korvausta. Näkövammaisten kirjastolla on oikeus valmistaa oppikirjoista äänikirjoja asiakkailleen – tähän ei tarvita lupaa tekijältä, mutta tekijälle maksetaan korvaus.

Mitä taloudelliset ja moraaliset oikeudet ovat? ›

Tekijällä on teokseensa taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet tarkoittavat tekijän yksinoikeutta teoksen myymiseen ja yleisölle levittämiseen. Moraaliset oikeudet suojaavat lähinnä tekijän taiteellista kunniaa.

Onko kuvakaappaus rikos? ›

Lähdetään perusasioista. ”Pelkästään kuvakaappaus tai toisen viestin kopioiminen ja lähettäminen uudelle vastaanottajalle ei ole automaattisesti rikos. Se saattaa olla väärin moraalisesti, mutta ei lain mukaan”, Rontu sanoo.

Milloin teoksen käyttöön ei tarvitse kysyä tekijän lupaa? ›

Tekijän yksinoikeuden pääperiaate on, että teosta saa käyttää ainoastaan tekijän luvalla ja siten kuin tekijä sallii. Teoksia on kuitenkin luvallista käyttää ilman tekijän lupaa joissain poikkeuksellisissa tilanteissa käytännön tarpeiden tai painavien yhteiskunnallisten syiden vuoksi.

Mitä tapahtuu jos rikkoo tekijänoikeuksia? ›

Lain mukaan tekijänoikeusrikos on rangaistava teko, josta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeudella tarkoitetaan oikeuden haltijan yksinoikeutta päättää teoksen käytöstä, kuten esimerkiksi sen päätymisestä yleisölle tai kappaleiden valmistuksesta.

Mitä ei saa esittää julkisesti? ›

Ilman tekijän lupaa teoksen saa esittää jumalanpalveluksessa ja opetustoiminnassa (ei koske ansiotarkoituksessa harjoitettavaa opetusta) sekä tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton ja jota ei järjestetä ansiotarkoituksessa.

Saako tekstiä kopioida? ›

Tekijänoikeuslain mukaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa käyttämisestä. Tekijän yksinoikeus kattaa kaikki tekniset tavat ja menetelmät, joilla teosta voidaan kopioida. Kopioiminen tai lataaminen verkosta on eräs tapa valmistaa teoksesta kappaleita.

Voiko sinulla itselläsi olla tekijänoikeuksia? ›

Yleensä sovitaan työsuhteessa syntyneiden tekijänoikeuksien siirtymisestä kokonaisuudessaan työnantajalle, lukuun ottamatta moraalisia oikeuksia, jotka jäävät tekijälle. Jos työnantajalle siirtyy teosten omistusoikeus, tekijä ei lähtökohtaisesti saa käyttää teostaan sen jälkeen itse, ellei erikseen muuta sovita.

Mikä on tekijänoikeuksista vapaata musiikkia? ›

Tällaisesta musiikista käytetään usein ilmaisua teostovapaa musiikki, vapaa musiikki tai tekijänoikeusvapaa musiikki. Musiikki on vapaata mm. silloin, jos tekijänoikeudet ovat vanhentuneet. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.

Saako omalla pihalla soittaa musiikkia? ›

Tämä toiminta on lain mukaan kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos sen vaikutus ulottuu yleiselle paikalle. Jos musiikkia siis soitetaan yksityiseen käyttöön tarkoitetusta sisätilasta, mutta se kuuluu yleiselle paikalle aiheuttaen häiriötä, voidaan siitä rangaista järjestyslain rikkomuksena.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 07/09/2023

Views: 5882

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.