Kengän anatomia | Oliver Sweeney (2023)

Ottaa sinut läpi kaikki Oliver Sweeney -kenkään kuuluvat komponentit.

Kengän anatomia

&nbsp

Kengän päällinen:

Koko kengän osa, joka peittää jalan. Kengän päällinen koostuu kaikista kengän osista tai osista pohjan yläpuolella. Nämä kiinnitetään ompeleilla tai todennäköisemmin muovataan yhdeksi yksiköksi, sitten pohjallinen ja ulkopohja kiinnitetään. Kengän päällinen koostuu vampista (tai kengän etuosasta), neljäsosista (eli kengän sivuista ja takaosasta) ja vuorista.

Vamppi:

Päällisen osa, joka peittää jalan etuosan takaosaan neljännekseen liitoskohtaan saakka.

Varvas (tai varvassuojus):

Nahanpala (tai muu materiaali), joka on ommeltu tai liimattu kengän kärkeen. Tämä auttaa vahvistamaan tätä usein jännittynyttä aluetta, mutta se voi myös luoda mukavan graafisen korostuksen.

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (1)

&nbsp

Kieli:

Joustava materiaali, joka istuu nauhojen ja kengän neljänneksen alla. Tämä auttaa levittämään kengän sulkimen painetta jalan yli.

Kaulus:

Neljänneksen yläreuna, johon asetat jalkasi (kutsutaan mekkokengän ylälinjaksi). Se on usein pehmustettu lisämukavuuden lisäämiseksi.

Laskuri:

Kengän selkäosan muodostava materiaalipala, joka tukee ja jäykistää materiaalia kantapään ympärillä.

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (2)

SS23 kokoelma

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (3)

Keyworthin laivasto

199 puntaa 149 puntaa

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (4)

Tropea tumma rusketus

349 puntaa 179 puntaa

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (6)

Laaja Burgundy

329 puntaa 189 puntaa

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (7)

ruskea mozzarella

299 puntaa

&nbsp

vuosineljännes:

Yläosan takaosa, joka alkaa tyypillisesti siitä, missä vamp (katso alla) päättyy ja kietoutuu kantapään ympärille. Jos kenkä on leikattu kokonaan, neljännes ja vamppi ovat samaa materiaalia. Useimmissa kengissä ne ovat kuitenkin kaksi erillistä nahkakappaletta.

Kantapää:

Paksu nahka- tai kumipala, joka on kiinnitetty kengän pohjaan nostamaan ja tukemaan jalan takaosaa. Mekkokengissä on yleensä erillinen kantaosa, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Välipohja:

Materiaalikerros, joka sijaitsee sisäpohjan alla mutta ulkopohjan päällä ja tarjoaa kengän päätuen ja pehmusteen.

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (8)

&nbsp

Ulkopohja:

Kengän pohjassa oleva kova materiaali. Tämä voi olla nahkaa - joka on hengittävämpi, mutta myös herkempi kosteudelle ja vesivahingoille - tai kumia - joka tarjoaa jonkin verran suojaa elementtejä vastaan, mutta on vähemmän muodollinen.

Gentleman's Corner:

Tämä kehitettiin 1930-luvulla, ja se sisälsi kantapään kulman jalkapohjan leikkaamisen, jotta miesten housujen helmat eivät tarttuisi kenkiin. Väritämme omamme ainutlaatuisen Sweeney-säkeen saamiseksi.

Kengän anatomia | Oliver Sweeney (9)

FAQs

Where are Sweeney London shoes made? ›

Le Marche, Italy

Our family run, artisan factory in Le Marche excels in tradition. Skilful hand finishing and time honoured shoe making techniques have been passed from generation to generation.

Are Oliver Sweeney shoes true to size? ›

Most of our styles run true to size, but it will be noted on individual styles if you should take a different size than expected. There is roughly 4mm between a full size and a half size. Contact us via live chat if you're unsure or have any questions about sizing.

Is Oliver Sweeney a luxury brand? ›

Oliver Sweeney is a British luxury footwear and accessories brand known for their craftsmanship and attention to detail. Their range of men's shoes, boots, and leather goods are made using the finest materials, and feature unique design details that set them apart from other brands.

What is the oldest shoe company in England? ›

Tricker's Country Shoes & Boots - Made in England since 1829 – R E Tricker Ltd.

What size shoe does Kate Middleton have? ›

She buys her heels in two different sizes, between a 38.5 and a 39 (or a 5.5 and a 6 in British sizing).

Who wears the biggest shoe size ever? ›

The Largest Feet Ever

While Hernández holds the record for largest feet among the living, the record for the biggest feet ever goes to Robert Wadlow, who wore a size 37AA shoe (his feet measured at 18.5 inches each).

Who has the biggest shoe size in the world? ›

The Largest Foot

Hernándezs' feet are literally twice as big as the biggest shoes offered by most shoe brands. The man with the largest foot currently alive is Jeison Orlando Rodríguez Hernández. Hernández is a 26-year-old from Venezuela known for his size 26 feet!

Where are Oliver Sweeney shoes made? ›

Oliver Sweeney mixes traditional craftsmanship with contemporary design to create shoes that challenge convention without compromising on comfort. The shoes are made in a family owned factory in Marche, Italy.

Where are the shoes manufactured? ›

With over 75% of the global footwear production, China, India, Vietnam, and Indonesia are the largest footwear-producing countries, although most of the global footwear market revenue is generated in the United States ($86.1 Mil), with runners-up being China ($66.1 Mil), Brazil ($49.6 Mil), Japan ($27.9 Mil), and ...

Where are Embassy London shoes made? ›

Embassy London specialises in both Ladies and Men's footwear that are exclusively made in Europe from the most beautiful European leather.

Are Fly London shoes made in China? ›

Fly London is manufactured in Portugal for the world market, except the USA product is manufactured in China. The factory employs over 700 people in a small ancient village in North Portugal.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 10/13/2023

Views: 5932

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.