Finale Notepad | Ilmainen musiikin notaatioohjelmisto Windowsille (2023)

MakeMusic Säveltää

Moderni, ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto

Compose on Finalen tekijöiden ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto.Tämä verkkopohjainen työkalu antaa sinun vangita musiikkiideasi nopeasti ja helposti vankan nuotinkirjoitusmoottorin ja yksinkertaisen käyttöliittymän avulla. Hallitse sävellystäsi kaikilla odotetuilla ominaisuuksilla, kuten osoita ja napsauta muistiinpanojen muokkausta, dynamiikkaa ja artikulaatioita sekä muokattavia lausekkeita.

OsanaMakeMusic Cloud -ekosysteemi, saat käyttöösi täyden valikoiman musiikin luonti- ja harjoitustyökaluja.

Aloita Composen käyttö
Sinut ohjataan luomaan ilmainen MakeMusic Cloud -tili, joka antaa sinulle välittömän pääsyn Composeen.

Finale Notepad | Ilmainen musiikin notaatioohjelmisto Windowsille (1)

Ilmoitus

Compose tarjoaa tekijöille yksinkertaisen ja helpon työkalun musiikillisten ideoiden kirjoittamiseen yllättävän tehokkailla ominaisuuksilla. Musiikintekijät voivat tuoda, muokata ja jakaa musiikkiaan sulavan käyttöliittymän ja intuitiivisten muokkaustyökalujen avulla.

Compose-sovelluksen merkintäominaisuus sisältää:

 • Osoita ja napsauta muistiinpanojen muokkausta, dynamiikkaa ja artikulaatioita.
 • Muokattavat ilmaisut.
 • Joukko valmiita malleja erilaisille instrumenteille ja kokoonpanotyypeille.
 • Rajoittamaton määrä sauvoja.
 • Mahdollisuus muokata ja tarkastella yksittäisiä osia erikseen.
 • Ja paljon, paljon muuta.
(Video) Fun with Music and Programming by Connor Harris and Stephen Krewson

Tee yhteistyötä

Musiikki on parempaa, kun sitä jaetaan, ja Compose tekee työskentelystä muiden muusikoiden kanssa helpompaa kuin koskaan. Composen avulla voit:

 • Jaa musiikkitiedostosi suoraan muiden MakeMusic Cloud -käyttäjien kanssa.
 • Tuo/vie MusicXML-tiedostoja jatkaaksesi työtäsi toisessa nuotinnusohjelmistossa (kuten Finalessa).
 • Avaa tiedostot Practice-sovelluksessa saadaksesi välittömät säestys- ja arviointiominaisuudet.

Finale Notepad | Ilmainen musiikin notaatioohjelmisto Windowsille (2)

Finale Notepad | Ilmainen musiikin notaatioohjelmisto Windowsille (3)

Tuki

Composen avulla sinulla on pääsy useisiin tukiominaisuuksiin, joten sinun ei koskaan tarvitse selviytyä yksin.

Säveltäminen on:

(Video) Data Analysis in R by Dustin Tran

 • Moderni nuotinkirjoitusohjelmisto, johon lisätään jatkuvasti parannuksia.
 • Web-pohjainen, mikä tarkoittaa, että sitä voi käyttää sekä Windows- että Mac-laitteilla suoraan selaimessasi.
 • Tukee MakeMusicin maailmanluokan tukitiimi, joka on valmiina auttamaan kaikissa ohjelmistoa koskevissa kysymyksissä.

Oletko valmis aloittamaan?

Compose on ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto, joka sisältyy MakeMusic Cloud -tiliisi ja joka on saatavilla sekä Macille että Windowsille. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voitluo MakeMusic Cloud -tilija saat välittömän pääsyn Composeen. Saat myös pääsyn näihin mahtaviin työkaluihin MakeMusic Cloud -ekosysteemissä:

 • Harjoitussovellus, joka mahdollistaa kappaleesi toiston täydellä säestyksellä ja arvioinnilla.
 • Interaktiivinen musiikin jakaminenFinaalin kanssa.
 • Ilmaisia ​​nimikkeitä digitaalisesta musiikkiluettelostamme.

Aloita Composen käyttö

Viimeinen muistilehtiö

Ilmainen nuotinkirjoitusohjelmisto Windowsille

Finale Notepadilla voit luoda jopa kahdeksan sauvan orkestraatioita. Voit lisätä muistiinpanoja napsauttamalla niitä henkilökuntaan tai tuomalla MIDI- tai MusicXML-tiedostoja. Kun musiikkisi on NotePadissa, voit kuunnella sen toiston, nähdä sen tulostetulla sivulla ja jakaa sen muiden NotePad-käyttäjien ja muiden Finale-perheen nuotinnusohjelmistojen käyttäjien kanssa.

Finale Notepad | Ilmainen musiikin notaatioohjelmisto Windowsille (4)

Aloittaa

Olitpa sitten kitaratablatuuria, säveltämässä pianosooloa tai sovittamassa jazz-yhdistelmää, NotePadin ohjattu asennustoiminto määrittää partituurisi automaattisesti. Muistio käsittelee instrumenttien transponoinnin, nuotit, avainten allekirjoitukset ja paljon muuta, mikä vapauttaa sinut tutkimaan luovaa prosessia.

(Video) CS50 2013 - Week 5, continued

Kuuntele musiikkiasi

Kuuntele muistiinpanosi kirjoittaessasi niitä ja paina sitten Toista kuullaksesi, kuinka ne toimivat yhdessä. NotePadin välittömän palautteen avulla voit nopeasti muokata mielikuvituksesi musiikkia. Mikä parasta, Human Playbackin ja sisäänrakennettujen korkealaatuisten äänien avulla musiikkisi kuulostaa upealta.

Enemmän kuin muistiinpanoja

Nuottien kirjoittamisen lisäksi on helppo lisätä dynamiikkaa ja tempomerkintöjä, jotka todella vaikuttavat NotePadin toistoon. Lisäksi voit kirjoittaa sanoituksia ja luoda kitaratablatuuria ja lyömäsoittimen nuottia.

Jaa musiikkiasi

Finale NotePadin avulla voit tulostaa ammattilaatuisia nuotteja ja vaihtaa NotePad-luomuksiasi tehdäksesi yhteistyötä muiden NotePad- ja Finale-käyttäjien kanssa. Voit myös jakaa MIDI- ja MusicXML-tiedostoja edestakaisin satojen muiden musiikkiohjelmien käyttäjien kanssa.

ilmainen lataus

Laitteistovaatimukset

vain ikkunat

NotePad 2012 for Windows®

 • XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 (64-bittinen yhteensopiva)
 • Näytön vähimmäisresoluutio 800x600
 • Internet-yhteys (asennusta varten)
 • Vähintään 512 Mt RAM-muistia suositellaan
 • 180 Mt kiintolevytilaa tarvitaan
 • Korkearesoluutioisia näyttöjä ei tällä hetkellä tueta
Valinnainen
 • MIDI-liitäntä
 • MIDI-tulo- ja/tai toistolaite
 • Tulostin

Tarkat järjestelmävaatimukset löytyvät kohdastatämä tukiartikkeli.

(Video) CS50 2015 - Week 7, continued

FAQs

Is Sibelius better than finale? ›

Sibelius has better default beam algorithms, easy beaming over barlines, and ways to quickly adjust the most common beam variations. Finale will automatically “float” rests under a beam, and allows you to individually adjust all the properties of a beam or any secondary beam.

How does Finale NotePad work? ›

A free music notation software for Windows

You can add notes by clicking them into the staff or importing MIDI or MusicXML files. Once your music is in NotePad, you can hear it play back, see it on the printed page, and share it with other NotePad users and users of other Finale family music notation software.

Is there an app that hears music and writes it? ›

Melody Scanner is the most powerful tool to automatically transcribe your favorite songs to sheet music. Get started for free!

Is Sibelius easier than Finale? ›

The Finale/Sibelius debate rages on. Most of the Finale users in the survey agree that Finale is more powerful, but Sibelius is easier to use. These users for the most part prefer the power to the ease of use, but some use MuseScore or other programs to supplement their Finale work.

Can Finale open a Sibelius file? ›

Easily convert your Sibelius files for use in Finale. With the easy-to-use portability of the MusicXML file format, you can quickly convert any document created in Sibelius so that you can work with it in Finale.

Does Finale work on Windows? ›

Finale is a proprietary music notation software developed and released by MakeMusic for Microsoft Windows and macOS since 1988.

Is Finale a good music software? ›

Finale is the only music notation software that gives you the tools to create flexibly, intelligently, and efficiently, without losing functionality. The world's foremost musicians rely on Finale to look their very best.

How many computers can I use Finale on? ›

Each Finale 3D license is for one user and can only be activated on one computer at a time. You can unlink your license and move it to another computer up to 12 times per year. If you have a Hobbyist or Pro license and you need to have two computers activated at the same time, you can purchase an Extra Machine license.

Can Finale transcribe music? ›

Finale includes two types of recording with HyperScribe: a real-time MIDI transcription recorded using an external MIDI device such as a MIDI keyboard, or an audio track recorded using a microphone attached to your computer.

Is there a program that turns music into sheet music? ›

ScoreCloud turns your songs into sheet music. As simple as that! Score from MIDI or Audio. Arrange and edit your score.

What is the app that turns singing into sheet music? ›

Transcribe music recordings from your microphone to sheet music. With Sing2Notes you can create on-the-go recordings of your voice. Those are uploaded to your personal songbook and transcribed to score. Musical note recognition for piano has never been so easy!

Is Sibelius worth it? ›

Cost becomes a moot point, as Sibelius is really your only option if you need a streamlined workflow, easy-to-use interface, and features like PhotoScore and AudioScore. For what it does, Sibelius remains the best software money can buy, even if it costs a lot of money to buy it.

Is MuseScore better than Finale? ›

Finale and Sibelius tend to interpret them incorrectly, creating odd-looking scores with poor layouts. This hardly happens with MuseScore, which interprets all the XML information far better.

Why did Sibelius stop? ›

Some say that Sibelius, prone to depression and being hypercritical simply lost the ability to produce anything he felt was worthy. He did complete some small works, but the enigmatic 8th was never to be performed, or maybe never even completed.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 22/10/2023

Views: 6036

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.